dissabte, 28 de maig del 2011

dimecres, 25 de maig del 2011

dimarts, 24 de maig del 2011

Campament en es barranc d’Algendar
Dimecres 4 de maig vam anar de campament en es Canaló. A les 8:45 vam partir amb s’autobús i a les 9 ja vam ser a Ferreries.

A les 9:05 vam partir a peu per es camí reial. Era molt llarg i na Cati mos va explicar ses plantes que veiem i noltros haviem de dir que eren de nom i si era arbre, arbust i herba. També escoltàvem ets ocells des bosc.


A les 10:45 mos vam aturar a beranar devora una cova que posava cova reial. Un poc més tard vam gafar sa llibreta petita i vam apuntar totes ses coses que viem estudiat. A les 11:05 vam tornar a continuar es camí reial.

A les 12 h. vam ser on comença es Pas d’en Revull. Després vam anar a visitar sa penya fosca i a continuació vam arribar as casal, eren prop de la una.


A les 13:30 vam dinar, cadescu duia el seu menjar i en haver dinat, feim un descans i jocs trenquils. a les 15:30 vam fer una manualitat defora, davant ses cases.

A les 17:30 hores vam anar seguint el torrent i mirant sa vegetació. A les 18 hores vam pujar dalt de tot a un mirador per veure com es juntes dos barrancs Després vam fer sa Bereneta de quelitas i xocolati.

Tot seguit vam fer una Gimcama amb es mateixos grups que havíem anat a comprar el dimarts. Sa Gimcama va acabar a nes casal i a les 20:30 es encarregats de fer es sopar van anar cap a sa cuina amb es mestres. S'hora de sopar uns quants fillets es van enyorar. Después de sopar vam llevar taula i escurar.

A les 22 hores vam fer sa Vetlada: es que no tenien música ho feien dins una cutxeria o cova i els que tenían música defora perque s'allergadera no bastaba.

Después de fer sa vetlada que vam riure molt, a les 23 hores navem tots en es camarots per dormir.

Dijous día 5 de maig a les 6:15 mos vam despertar, Al d'una estona mos vam vestir, vam plegar es sacs. vam baixar a beranar a les 8 hores, de cola cao amb galletes maria, a les 9 hores vam recullir ses taules, escurar es gots i repassar es dormitoris que no quedés res.

Després vam passar per dins unes tanques i en Pere mos mostrava ses canals que empraven en aquell temps per regar, es marges, un safareig sense aigua, vam veure arbres de fruita amb un cartells que posaven cada nom, vam veure una serp, etc.

Finalment vam fer uns grups que tots ets al·lots haviem de tocar sa planta que deia na Cati. a les 13'15 venien es pares o mares d'en David, na Carme, en Sergi, na Núria, na Pilar, n’Àlvaro, n’Aixa etc… i a les 13:30 vam partir cap es Migjorn.

MOS LO VAM PASSAR MOLT BÉ !!

Patrica Pons Gomila, 4t.


Excursió a Cavalleria